Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
500.000تومان
آیکون اندازه ملک اندازه ملک: 300
آیکون ساختار ملک ساختار: اتاق خواب
آیکون نوع کاربری ملک نوع کاربری:
آیکون گرمایش ملک گرمایش:

فروش ۵ قطعه زمین ۳۰۰ متری در /زیباکنار/ منطقه آزاد انزلی

برای فروش
جمعه ۳ اسفند, ۱۳۹۷
221
شناسه ملک: 1195
مشخصات
آیکون اتاق خواب ملک اتاق خواب:
آیکون حمام ملک حمام:
آیکون اندازه ملک اندازه ملک: 300
نماد طبقه ملک طبقه:
آیکون کل طبقات ملک کل طبقات:
آیکون سال ساخت ملک سال ساخت:
آیکون گرمایش ملک گرمایش:
آیکون نوع کاربری ملک نوع کاربری:
آکون ارتفاع سقف ملک ارتفاع سقف:
آیکون پارکینگ ملک پارکینگ:
آیکون فاصله تا مرکز ملک از مرکز:
تاریخ انتشار املاک تاریخ انتشار:
آیکون اندازه مساحت ملک مساحت:
آیکون گاراژ ملک گاراژ:
آیکون اندازه گاراژ ملک انداره گاراژ:
آیکون فضای اضافی ملک فضای اضافی:
ویژگی ها
موقعیت
آدرس کامل:
آدرس ساده:
کد پستی:
کشور: AF
توضیحات

کد:۱۱۹۵ فروش  ۵ قطعه زمین ۳۰۰ متری کنار هم بر جاده اصفالت دارای سند مالکیت و انشعابات پای کار در زیباکنار

تور مجازی
برچسب های ملک
0 دیدگاه